Istid

Istid
Istid, er når et stort islag på et tidspunkt dækker store dele af kloden. Som klodens geografi er nu, udgør istiderne det normale mønster, de klimabetingelser vi oplever i dag, såkaldt mellemistid, hører til undtagelserne. I runde tal har mønstret i adskillige millioner år været istider på omkring 100.000 år i længde, afbrudt af mellemistider på ca. 10 til 15.000 års længde.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • istid'â — (A.) [ ﺎﻋﺪﺘﺱا ] 1. dilekçe. 2. yalvararak isteme …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • istid — is|tid sb., en, er, erne, i sms. istids , fx istidsdannelse, istidslandskab …   Dansk ordbog

  • istid — s ( en, er) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • istid’a — ə. 1) yalvarıb yaxarma, yalvarıb istəmə; 2) xahiş etmə; şifahi və ya yazılı yolla bir şey istəmə; 3) ərizə, ərzi hal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İSTİD'A — Rica ile istemek. Davet etmek. * Bir işi için resmî bir daireye verilen ve istek bildiren kâğıt. Dilekçe …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • istid'ânâme — (A. F.) [ ﻪﻡﺎﻥﺎﻋﺪﺘﺱا ] dilekçe …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • İSTİD'A-NAME — f. Resmî bir makama dilekçe olarak yazılan pullu, damgalı yazı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Geschichte Norwegens vor Harald Hårfagre — Inhaltsverzeichnis 1 Frühere Geschichte 1.1 Vor Christi Geburt 1.1.1 Die frühen Funde 1.1.2 Die älteste Kultur …   Deutsch Wikipedia

  • Pre-history and origin of Stockholm — The pre history of Stockholm is the continuous development and series of events that made the mouth of Lake Mälaren strategically important; a location which by the mid 13th century had become the centre of the newly consolidated Swedish kingdom …   Wikipedia

  • bişməcə — (Qazax, Şəmkir) istidən büküklərdə və barmağın arasında əmələ gələn yara. – İstidən ayaxlarım bişməcə olufdu (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”